Aktuellt

F-9 på Södra skolan i framtiden

Publicerad 27 maj, 2016

I förra veckan beviljade Skolinspektionen vår ansökan om att utveckla Södra skolan mot en F-9 skola med start tidigast ht 2017.

Detta är ett mycket glädjande besked som ger oss möjlighet att vidareutveckla och förädla vår skola.

Genom trygghet och kunskap i ett tydligt sammanhang kommer vi att erbjuda Kalmarregionens barn och unga en optimerad skolgång där varje individ kan bli den bästa versionen av sig själv.

En gemensam pedagogisk kunskapssyn och en tydlig röd tråd genom alla stadier skapar samsyn, förtroende och goda relationer. Flera års erfarenhet, en flexibel organisation och en strävan efter att alltid se möjligheterna, gör att vi kan möta varje situation och elev på rätt sätt.

Den traditionella skolformen, med avbrott och otydlighet vid varje stadiebyte, tar energi och psykologisk kraft från både elever och medarbetare. Med vår helhetssyn lägger vi istället den gemensamma kraften på trygghet, kunskap, utveckling, kvalitet och resultat.  Det kommer att göra våra elever till framtidens verkliga vinnare.

I ett första skede kommer vi att utveckla mellanstadiet och något år senare lågstadiet. Fullt utbyggt kommer Södra skolan omfatta en klass per årskull upp till år 6 och därefter tre parallella klasser på högstadiet såsom det är organiserat idag. Det innebär att varje år kommer intag ske med en klass i förskoleklass samt två klasser i år 7.

Mer personal, utökad lokalyta, utvecklad utemiljö samt ett fritidshem är fyra viktiga utvecklingsområden som vi nu arbetar med. Vi kommer inte att forcera processen utan lägga fokus på att säkerställa god kvalitet från start.

Inbjudan till informationsmöten kommer under hösten.

Varmt välkommen till Södra skolan!

Mattias Mild, utvecklingschef