Aktuellt

Ny organisation HT 2017

Publicerad 2 nov, 2016

Vi har ansökt och fått tillstånd av Skolinspektionen att utöka Södra Skolan till en F-9 skola. Det stämmer väl överens med vår koncerns vision om att kunna erbjuda en pedagogisk röd tråd och helhetssyn kring lärande från förskola till gymnasiet.

Vår nya organisation kommer att vara en klass per årskurs från F-6 samt tre klasser per årskurs år 7-9. I första etappen kompletterar vi verksamheten med ett mellanstadium. Det innebär att vi höstterminen 2017 kommer att ta in en klass vardera i år 4, 5, och 6.
Alla elever som är födda -05, -06 och -07 och finns med i vårt kösystem kommer att bli inbjudna via brev till en informationsträff den 7 december.

Vanliga frågor:
Kan jag välja att stå kvar i kön om jag vill ha en plats senare?
Om du inte är intresserad av att börja i år 4 men vill stå kvar i kön inför år 5 och 6 så går det bra. Det sker ingen ny antagning i år 5 och 6, men om en elev tex flyttar så hör vi av oss i tur och ordning till de som står i kö och tillsätter platsen.

Kan jag välja att stå kvar i kön om jag vill ha en plats i år 7?
Ja, från och med hösten 2018 och framåt kommer vi att ha antagning till två klasser i år 7.

Gäller syskonförtur?
Ja, om ditt barn har ett syskon som går på skolan i år 7 -9 hösten 2017.
Om ni vet redan nu att ni inte vill ha någon plats på Södra Skolan så är vi tacksamma om ni meddelar det.

När vet jag om mitt barn fått en plats på skolan?
Vi beräknar att vara klara med antagningen senast v 3, beskedet kommer via brev.

Om mitt barn inte fått en plats i första antagningen, vad händer då?
Under våren fortsätter antagningarna utifrån de förändringar som sker, tex om någon tackar nej. Efter första antagningen har de som väljer att stå kvar i kön möjlighet att få reda på vilken plats de har i kön.

Har du frågor kring antagningen? Välkommen att kontakta:

Kristin Roslund, bitr. rektor

kristin.roslund@sodraskolan.se

0480-420900