Aktuellt

Riktlinje kring Coronavirus

Publicerad 13 mar, 2020

Information och inriktning för verksamheten vid samtliga enheter inom CIS Kalmar AB med anledning av Coronaviruset.

Vår inriktning

Samtliga enheter inom CIS Kalmar AB följer Skolverkets samt Folkhälsomyndighetens råd och beslut gällande verksamhetsanpassningar med hänsyn till rådande läge.
Skola och barnomsorg har en viktig funktion att fylla för att andra professioner ska kunna fullgöra sina åtaganden. Så länge vi har myndigheternas tillstånd att bedriva vår verksamhet kommer vi att göra detta så långt det bara går med hänsyn till tillgång på personal.

Riktlinjer

Nuläge- myndigheterna har inte stängt förskolor och skolor i Sverige

Våra förskolor, skolor och fritidshem håller öppet så långt det går med hänsyn till personaltillgång och fungerande smittskyddsåtgärder.

Skolplikten gäller och vårdnadshavare uppmanas att låta sina barn gå till skola så länge de ej uppvisar influensaliknande symptom (hosta, andningssvårigheter och/eller feber). Är man orolig för sitt barns hälsa äger vårdnadshavare rätt att hålla barnet hemma.

Förskolan är öppen för barnen så länge de ej uppvisar influensaliknande symptom (hosta, andningssvårigheter och/eller feber).  

Vårdnadshavare ansvarar för att följa Folkhälsomyndighetens råd för sina egna barn, Vår personal får avgöra om ett barn eller en elev ska skickas hem.

Alla evenemang och skolresor där man kommer i kontakt med många andra människor är tillsvidare inställda.

Ingen ska behöva känna sig ovälkommen för att man genomfört en utlandsresa, men vårdnadshavarna förväntas följa de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger.
För mer information hänvisas till Skolverkets och Folkhälsomyndighetens hemsidor:

https://www.skolverket.se/ samt https://www.folkhalsomyndigheten.se/