EQ

Vissa är randiga. Andra är rutiga. Men alla är lika värdefulla.

Hos oss är alla lika viktiga och lika mycket värda. Men kunskaper, färdigheter, intressen och behov är olika. Det har vi tagit fasta på.
Vårt mål är att ge eleverna en plattform, av både teoretisk intelligens (IQ) och emotionell intelligens (EQ), som gör att de känner sig starka, trygga och självklara i sin identitet. Med en stabil grund är du redo för att lära nytt och våga möta omvärlden med ett öppet sinne. Därför är Södra skolan så mycket mer. Hos oss växer både kunskap och människor.
Det viktiga är att eleverna trivs med sina val och känner att de fått en stabil och bra grund att stå på för sitt livslånga lärande.