Ansökan

För att ställa ditt barn i kö fyller du i intresseanmälan här nedan. Anmälan är inte bindande.

Under hösten året före skolstart bjuder Södra skolan in till en informationskväll. Vid det tillfället ber vi om en definitiv anmälan.

Antagning sker efter anmälningsdatum. Det betyder att ju tidigare anmälan är gjord desto större är sannolikheten att bli erbjuden en plats. Vi tillämpar syskonförtur, vilket innebär att den som har ett syskon som går på Södra skolan när de själv ska börja har förtur till en plats. Om syskonet tidigare gått på skolan, och nu slutat gäller inte syskonförtur. Varje anmälan registreras utifrån ankomstdatum via nätet och det avgör din köplats.

Varje anmälan behandlas enligt PUL.

Antagningsprincipen är först till kvarn samt syskonförtur.

Ansökan

Information om behandling av personuppgifter

Södra skolan Kalmar AB kommer att behandla och lagra dina personuppgifter för att fullborda antagning och rättslig plikt gentemot elev och vårdnadshavare. Dina personuppgifter kommer att lagras och behandlas fram till det datum då utbildningen är avslutad. Efter avslutad utbildning kommer personuppgifter i form av betygsdokumentation lagras samt översändas till respektive hemkommun för arkivering. Personuppgifter kommer under studietiden behandlas av externa parter (system för frånvarohantering, betygsättning, studieinformation, skolhälsovård etc.). I samtliga fall finns vederbörliga personuppgiftsbiträdesavtal. Inga personuppgifter kommer att användas eller lämnas ut i marknadsföringssyfte.