InfoMentor

Vi använder oss av InfoMentor, en plattform för information gällande skola och elever. Vid skolstart får både elever och vårdnadshavare inloggningsuppgifter för att enkelt kunna följa sitt barns skolgång, rapportera sjukfrånvaro och se schemat för veckan. Tappar man bort sitt lösenord går det bra att kontakta mentor för att få ett nytt.