Fokusområden

Med ett tydligt fokus banar vi väg. Södra skolan har två viktiga fokusområden; emotionell intelligens (EQ) och språk.

Vi tror på ett globalt tankesätt och vi vet att språk är nyckeln till kommunikation och relationer. Därför har Södra skolan valt språk som ett viktigt fokusområde. Men vi vet också att med social kompetens och förståelse för dig själv, andra människor och deras reaktioner, utökas ditt handlingsutrymme. Med rätt verktyg kan du öva din förmåga att ha kontakt med dina känslor, hantera dem och motivera dig själv. Att ha förmåga till empati gör att du kan skapa och bevara relationer med andra människor. När du kombinerar den teoretiska intelligensen (IQ) och språk med den emotionella intelligensen (EQ) kommer du  dubbelt så långt. Därför är EQ Södra skolans andra fokusområde.

EQ: ”Du har rätt till dina känslor men ansvar för ditt handlande.” EQ på Södra skolan är ett ställningstagande som genomsyrar allt som lärare och elever gör i sin vardag. Södra skolan strävar efter att utveckla och träna elevernas sociala och emotionella kompetens. Detta innebär att man ger eleverna verktyg i att förstå och kontrollera sina egna känslor, men också att utveckla förmågan att förstå och leva sig in i andra människors situation.

På Södra skolan arbetar vi med problem- och konflikthantering, utifrån tanke – känsla -handlingsschema. Detta innebär att vi hjälper eleverna att se sambanden mellan tanke, känsla och handllig och att hitta alternativa vägar i sitt agerande. Vi arbetar för att stärka elevernas trygghet, självkänsla/självförtroende och sociala relationer i grupperna. Praktiska inslag kan vara värderingsövningar, forumspel och stresshantering. Att du har rätt till dina känslor, men ansvar för ditt agerande ligger alltid till grund för vårt arbete på skolan.