Ledning och Administration

Tomas Eriksson

VD

Mattias Mild

Utvecklingschef och skolchef

Johan Tugetam

Biträdande rektor, ansvarig för år F-6

0480-43 07 71

Amanda Nilsson

Administratör - föräldraledig

0480-42 09 00

Niklas Nordén

Vaktmästare

0480-43 07 64

Roger Jonsson

IT-ansvarig

0480-43 07 65

Sandra Paparisabet

Vikarierande administratör

0480-42 09 00

Elevhälsa

Emelie Strömbäck

Kurator

0480-36 31 25

Josefine Svensson

Skolsköterska

0480-42 09 19

Therese Sebyhed

Lärare med specialpedagogiskt uppdrag

0480-43 07 76

Agneta Rask

Studie- och yrkesvägledare

0480-43 07 72

Catarina Gardelach

Specialpedagog

0480-43 07 75

Leslie Bowen

Specialpedagog

0480-43 07 74

Anna Schertell

Mentor åk 2

Lina Kristiansson

Föräldraledig

Marcus Holm Nilsson

Mentor åk 3

Sara Juan

Mentor åk 1

Anette Johansson

Förskoleklass

Arbetslag 4-6 0480-36 31 23

Jacob Berggren

Mentor åk 5

Fredrik Elvö

Mentor åk 6

Helen Lundström

Mentor åk 4

Filip Handeland

Idrott

Arbetslag 8 0480-36 31 24

Nicole Lindahl

Föräldraledig

Robert Thörnqvist

Mentor år 8 Idh, Hkk

Sara Levin

Mentor år 8, Ma

Sofie Gabrielsson

Mentor 8A, Sv, Sp

Petra Rudelius

Mentor 8B, Ty, Sv, EQ

Fredrik Karlsson

Mentor 8C, Sv, So,EQ

Joel Schygge

trä- och metallslöjdslärare

Arbetslag 9 0480-36 31 26

Alexander Holmberg

Mentor 9B, Bild

Cina Hansson

Mentor 9B, So, EQ

Moa Winkler

Mentor 9A, Sv, EQ

Peter Ivarsson

Mentor 9C En, Idh

Susanna Strandelid

Mentor 9C Fr, EQ

Desirée Sjöström

Mentor 9A, No, TK

Arbetslag 7 0480-36 31 22

Henrik Carlsson

Mentor år 7, So, Idh, Föräldrarledig

Johanna Stjernsten Wirstam

Mentor år 7 No, Tk

Mia Lidman

Mentor år 7, Sv, EQ, Biblioteksansvarig

Melissa Nordström

Mentor år 7, En, Sp

Stina Boström

Mentor år 7, Ma

Ulrika Håkansson

Föräldraledig

Maja Ericsson

Musiklärare

Emil Halldin

Vikarierande Idh, SO

Fritids 072 379 79 90

Amanda Wollinger

Lärare i fritidshem- Föräldraledig

Susanna Axelsson

Lärare i fritidshemmet

Elinor Eklund

Lärare i fritidshemmet

Josefin Stern-Frank

Elevcoach samt lärare i fritidshemmet

Sanna Lovrén Lindqvist

Lärare i fritidshemmet