Ledning och Administration 0480-42 09 00

Tomas Eriksson

VD

Mattias Mild

Utvecklingschef och skolchef

Johan Tugetam

Biträdande rektor, ansvarig för år F-6

0480-43 07 71

Amanda Nilsson

Administratör

0480-42 09 00

Roger Jonsson

IT-ansvarig

0480-43 07 65

Niklas Nordén

Vaktmästare

Elevhälsan

Emelie Strömbäck

Kurator

0480-36 31 25

Josefine Svensson

Skolsköterska

0480-42 09 19

Agneta Rask

Studie- och yrkesvägledare

0480-43 07 72

Catarina Gardelach

Specialpedagog

0480-43 07 75

Therese Sebyhed

Lärare med specialpedagogiskt uppdrag

0480-43 07 76

Marika Axén

Speciallärare - Polestar

Fredrik Karlsson

Speciallärare, So, Sv

Sandra Paparisabet

Pedagogisk resurs, fiket

Arbetslag F-3

Anette Johansson

Lärare i förskoleklass

0480-43 07 57

Camilla Eriksson

Mentor år 1

0480-43 07 57

Sanna Lovrén Lindqvist

Vikarierande mentor år 2

0480-43 07 57

Anna Schertell

Mentor åk 3

0480-43 07 77

Arbetslag 4-6 0480-36 31 23

Fredrik Elvö

Mentor åk 4

Helen Lundström

Mentor åk 5

Camilla Jönsson

Vikarierande mentor år 4

Filip Handeland

Idrott F-6, Fritids

Arbetslag 9 0480-36 31 24

Nicole Lindahl

Mentor år 9, So, Eq

Sofie Gabrielsson

Mentor år 9, Sv, Sp

Robert Thörnqvist

Mentor år 9, Idh, Hkk

Petra Rudelius

Mentor år 9, Ty, Sv, EQ

Joel Schygge

Trä- och metallslöjdslärare

Monica Kociecki

Mentor år 9, ma

Arbetslag 7 0480-36 31 26

Alexander Holmberg

Mentor år 7, Bild

Cina Hansson

Mentor år 7, So, EQ

Moa Winkler

Mentor år 7, Sv, EQ

Peter Ivarsson

Mentor år 7, En, Idh

Susanna Strandelid

Mentor år 7, Fr, EQ

Desirée Sjöström

Mentor år 7, No, TK

Malin Pettersson

Vikarierande lärare sp

Arbetslag 8 0480-36 31 22

Henrik Carlsson

Mentor år 8, So, Idh

Johanna Stjernsten Wirstam

Mentor år 8 No, Tk

Mia Lidman

Mentor år 8, Sv, EQ, Biblioteksansvarig

Melissa Nordström

Mentor år 8, En, Sp

Stina Boström

Mentor år 8, Ma

Ulrika Håkansson

Mentor år 8, Textilslöjd

Henrik Frank

Vikarierande lärare eng

Maja Ericsson

Musiklärare

Fritids

Yngre fritids

Åk F-1

0480-43 07 57

Äldre fritids

Åk 2-5

0480-43 07 77

Susanna Axelsson

Lärare i fritidshemmet

Elinor Eklund

Lärare i fritidshemmet

Maja Brundin

Lärare i fritidshemmet

Umut Gavgacioglu

Lärare i fritidshemmet