Skolskjuts

Vi följer Kalmar Kommuns riktlinjer gällande skolskjuts

Elev vid fristående skola kan få skolskjuts från folkbokföringsadressen om
färdvägen mellan bostadens tomtgräns och skolans tomtgräns överstiger följande
gränser:
Förskoleklass 2 km
År 1-3 3 km
År 4-6 4 km
År 7-9 5 km

Här kan ni läsa mer:

https://kalmar.se/utbildning-och-barnomsorg/grundskola/skolskjuts.html

Använd länken nedan för att mäta avståndet mellan hem och skola:

https://kartportal.kalmar.se/busskort/