Personal

Vi som arbetar på Södra Skolan

Administration
Mattias Mild                             Tillförordnad Rektor                  073-326 24 53
Kristin Roslund                        Rektor för f-6                            0733-829658
Caisa Ekblad                           kurator                                      0480 - 363 125
Emelie Strömbäck                   kurator
Pontus Andersson                   spec lärare, Studio Skills         070 - 99 81 463
Madeleine Halling                    spec pedagog                          070 - 99 81 463
Kristin Roslund                        bitr rektor, F-6
Karin Holmér                           skoladministratör                      0480-420 900
Josefine Svensson                  skolsköterska                           0480-420 919
Anna Fagergren                      skolsköterska, timanställd
Roger Jonsson                        It-ansvarig                                0766-32 29 23
Urai Suwannarat                      lokalvårdare
David Ekström                         vaktmästare

Arbetslag  F-3
Anette Johansson                    F-klass
Therese Nygren                       F-klass, fritids
Anna Schertell                         mentor år 1
Lina Kristiansson                     mentor år 2
Marcus Nilsson                        mentor år 3
Angelica Hovdegård                fritids, mu, år 1 och 2
Bitte Larsson                           fritids,  idh, år 3

Arbetslag 4-6
Helen Lundström                     mentor år 4, ma/no/tk
Jacob Berggren                       mentor år 5 ma/sv/eng
Fredrik Elvö                             mentor år 6 sv/so
Åsa Berglund                          år 6, fritids
Sanna Lovrén                         Studio Skills, fritids

Arbetslag år 7, 0480 - 363 122
Anders Helseth                       mentor 7a, no/tk, eq
Vak                                          mentor 7a, sl
Stina Boström                         mentor 7b, ma
Mia Lidman                             mentor 7b, sv, eq, bibl, Studio Skills
Henrik Carlsson                     mentor 7c, so, idh
Melissa Vasquez                    mentor 7c, en, sp
Agneta Rask                          Sjukskriven

Arbetslag år 8, 0480 - 363 124
Robert Thörnqvist                  mentor 8a, idh, hkk
Victoria Dahl                          mentor 8a, sv, sp
Ulrika Björklund                     mentor 8b, so, eq
Niklas Nordén                       mentor 8c, sl
Sofie Gabrielsson                 mentor 8c, föräldraledig läsåret 19/20
Moa Winkler                          mentor 8c, sv, eq, Studio Skills (vikarie för Sofie Gabrielsson)
Susanna Strandelid               fr

Arbetslag år 9, 0480-363 126
Alexander Holmberg S          mentor 9a, bl
Cina Hansson                       mentor 9a, so, eq, Studio Skills
Peter Ivarsson                       mentor 9b, idh, en
Anton Sundelius                    mentor 9b, mu
Petra Rudelius                      mentor 9c, sv, ty
Jessica Fallbom                    mentor 9c, ma, no/tk