Personal

Vi som arbetar på Södra Skolan

Administration
Helena Svensson                    Rektor                                       073-395 42 10
Kristin Roslund                        Bitr rektor ansvarig för F-6       073-382 96 58
Caisa Ekblad                           Kurator                                       076-111 18 50 
Emelie Strömbäck                   Kurator                                      0480-36 31 25
Pontus Andersson                   Speclärare, Studio Skills          070-998 14 63
Madeleine Halling                    Specpedagog                           070-998 14 63
Karin Holmér                           Skoladministratör  -   Föräldraledig Vt20
Agnes Aronsson                      Vik. skoladministratör                0480-42 09 00
Josefine Svensson                  Skolsköterska                            0480-42 09 19
Anna Fagergren                      Skolsköterska (timanställd)
Roger Jonsson                        It-ansvarig                                  076-632 29 23
Urai Suwannarat                     Lokalvårdare
David Ekström                         Vaktmästare

Fritids                                                                                        072-379 79 90

Arbetslag F-3    076-111 18 51
Anette Johansson                   F-klass
Therese Nygren                       F-klass, fritids
Anna Schertell                         Mentor år 1
Lina Kristiansson                     Mentor år 2
Marcus Nilsson                        Mentor år 3
Angelica Hovdegård                Fritids, mu, år 1 och år 2
Bitte Larsson                            Fritids, idh, år 3

Arbetslag 4-6    0766 32 29 08
Helen Lundström                     Mentor år 4, ma/no/tk
Jacob Berggren                       Mentor år 5, ma/sv/eng
Fredrik Elvö                              Mentor år 6, sv/so
Åsa Berglund                            År 6, fritids
Sanna Lovrén Lindqvist           Studio Skills, fritids

Arbetslag år 7   0480-36 31 22
Anders Helseth                       Mentor 7a, no/tk, eq
Marie Hjortenkrans                 Mentor 7a, sl
Stina Boström                         Mentor 7b, ma
Mia Lidman                             Mentor 7b, sv, eq, bibl, Studio Skills
Henrik Carlsson                      Mentor 7c, so, idh
Melissa Vasquez                     Mentor 7c, en, sp
Agneta Rask                           SYV

Arbetslag år 8   0480-36 31 24
Robert Thörnqvist                   Mentor 8a, idh, hkk
Victoria Dahl                            Mentor 8a, sv, sp
Ulrika Björklund                       Mentor 8b, so, eq
Niklas Nordén                         Mentor 8c, sl
Sofie Gabrielsson                   Mentor 8c, föräldraledig läsåret 19/20
Moa Winkler                           Mentor 8c, sv, eq, Studio Skills (vik för Sofie Gabrielsson)
Susanna Strandelid                Fr

Arbetslag år 9   0480-36 31 26
Alexander Holmberg S           Mentor 9a, bl
Cina Hansson                         Mentor 9a, so, eq, Studio Skills
Peter Ivarsson                        Mentor 9b, idh, en
Anton Sundelius                     Mentor 9b, mu
Petra Rudelius                        Mentor 9c, sv, ty
Jessica Fallbom                     Mentor 9c, ma, no/tk