Vanliga frågor

Södra Skolan är en fristående F-9 skola med EQ, språk och elevens val som fokusområde.

Får vem som helst gå på skolan?

Ja. Södra skolan är en skola för alla.

Kostar det någonting?

Nej, skolan är avgiftsfri och det är elevens sk skolpeng som finansierar studierna. Skolan följer de regler som uppställda av Kalmar kommun.

Får man betyg?

Ja. Precis som i en kommunal skola följer vi de regler och krav som Skolverket satt upp. Det gör att du får goda kunskaper och behörighet att söka till gymnasiet efter åk 9 om du har fullständiga betyg.

Var ligger skolan?

Skolan ligger på Esplanaden 2 i kvarteret Rostad, mitt i centrala Kalmar.

Finns det någon skolgård?

Ja, inom skolans område finns det en vacker park som elever och personal kan vara i under raster. Parken kommer vi dessutom att använda vid olika tillfällen i undervisningen.

Är lärarna behöriga?

Vi ställer mycket höga krav på våra medarbetare och strävar efter att alla ska ha formell behörighet och mycket god kompetens inom området.

Får man bra skolmat?

Självklart. Vi tycker att maten är ett viktigt inslag i skolmiljön och kommer att sträva efter att kunna erbjuda stor valfrihet och mycket god och näringsrik mat. Därför äter eleverna på Akademikrogen som ligger ett kvarter från Södra skolan.

Får man busskort?

Vi följer kommunens regler vilket är följande: År F-3 = 3 km År 4-6 = 4 km År 7-9 = 5 km Uppfyller du kommunens krav så självklart får du det.