Vårt koncept

En röd tydlig tråd som vilar på trygghet och kunskap med mycket hjärta och hjärna

En tydlig röd tråd

Kontinuitet är en grundbult för att alla ska kunna nå goda resultat i skolan. Avbrott och otydlighet vid varje stadiebyte, tar energi och psykologisk kraft från både elever och lärare. Därför står vi för en sammanhållen skolgång där alla elever ges utmaningar på ett strukturerat sätt.

Trygghet och kunskap

Vi har en helhetssyn på människan och förstår att god hälsa och goda resultat hänger ihop. I väl genomtänkta lokaler som stödjer pedagogiken växer våra barn och ungdomar upp till trygga och nyfiknamedborgare. Motivationen, drivkraften och dengemensamma värdegrunden förenar osss.

Hjärta och hjärna

Att visa omtanke är att bry sig på allvar. Vi vet att trygghet är en förutsättning för kunskap och att gruppens utveckling är central. Vi har ett elevnära arbetssätt med korta beslutsvägar där vi samordnar resurser och kompetenser för att få skjuts på elevernas utveckling.

Elever tycker till

Röster om Södra skolan

Södra skolan är en trygg plats för oss och vi kan vända oss till många.

Elever på skolan

Vi har en nära kontakt med mentorerna på skolan vilket känns bra.

Elever på skolan

Vi har bra undervisning med bra lärare och en rolig skolgård.

Elever på skolan
Varmt välkommna till södra skolan

Tillsammans skapar vi framtiden

Kom i kontakt med oss!

EQ

”Du har rätt till dina känslor men ansvar för ditt handlande.” EQ på Södra skolan är ett ställningstagande som genomsyrar allt som lärare och elever gör i sin vardag. Södra skolan strävar efter att utveckla och träna elevernas sociala och emotionella kompetens. Detta innebär att man ger eleverna verktyg i att förstå och kontrollera sina egna känslor, men också att utveckla förmågan att förstå och leva sig in i andra människors situation. På Södra skolan arbetar vi med problem- och konflikthantering, utifrån tanke – känsla -handlingsschema. Detta innebär att vi hjälper eleverna att se sambanden mellan tanke, känsla och handling och att hitta alternativa vägar i sitt agerande. Vi arbetar för att stärka elevernas trygghet, självkänsla/självförtroende och sociala relationer i grupperna. Praktiska inslag kan vara värderingsövningar, forumspel och stresshantering. Att du har rätt till dina känslor, men ansvar för ditt agerande ligger alltid till grund för vårt arbete på skolan.

Lunch på Akademikrogen

Vi äter skollunch på Akademikrogen på Nygatan 18B.

Se hela veckans lunch

Varför Södra skolan?

Södra skolan startade 2006 och är en komplett F-9 skola med fokusområden EQ och språk. Vi finns i väl genomtänkta lokaler och utemiljö som erbjuder såväl trygghet som möjligheter till personlig utveckling syftandes till att alla elever ska bli den bästa versionen av sig själva.

Varför södra skolan

Om oss på Södra skolan

Södra skolan är en fristående F-9 skola med lokalt ägande. Genom trygghet och kunskap erbjuder vi en skola där vårt mål är att alla elever får utvecklas till den bästa versionen av sig själva.