Busskort för dig som bor långt från skolan.

Södra skolan tillämpar samma regler som gäller för de kommunala skolorna i Kalmar kommun.

Ditt barn har rätt till kostnadsfri skolskjuts om avståndet mellan folkbokföringsadress och skola är minst:
3,0 km för elev i skolår förskoleklass – elev i årskurs 3
4,0 km för elev i årskurs 4-6
5,0 km för elev i årskurs 7-9

Ansöka om busskort

För att ansöka om busskort fyller du i blanketten som finns bifogad i menyn till höger och lämnar till mentor eller administration.

Busskort och fritidsplats

Man har inte rätt till busskort om eleven går på fritids både innan och efter skolan, då Kalmar kommun endast ansvarar för att eleven kan ta sig till skolan, inte fritids. Däremot har man rätt till en resa per dag om eleven endast är på fritids exempelvis på morgonen.