Fritids

Södra skolan erbjuder fritids både före och efter skoltid, öppnar 07.00 och stänger 17.00. Fritids är stängt 4 veckor under sommaren och har två stängningsdagar/termin.

För att ansöka om fritidsplats behöver vårdnadshavare fylla i en ansökningsblankett, schema och inkomstuppgifter och lämna till skoladministrationen. InfoMentor är det program fritids använder sig av för tidsregistrering, in- och utcheckning samt för att dela information med vårdnadshavare.