Ledning och Administration

Tomas Eriksson

VD

Mattias Mild

Utvecklingschef och skolchef

Mahdi Tounsi

Ekonomi

073-333 14 18

Kristin Roslund

Biträdande rektor, ansvarig för år F-6

073-382 96 58

Amanda Nilsson

Administratör - föräldraledig

0480-42 09 00

Niklas Nordén

Vaktmästare

070-849 11 03

Roger Jonsson

IT-ansvarig

076-632 29 23

Sandra Paparisabet

Vikarierande administratör

0480-42 09 00

Elevhälsa

Emelie Strömbäck

Kurator

0480-36 31 25

Josefine Svensson

Skolsköterska

0480-42 09 19

Judith Hausleitner

Speciallärare- Tjänstledig

073-151 87 77

Therese Sebyhed

Lärare med specialpedagogiskt uppdrag

073-151 87 72

Agneta Rask

Studie- och yrkesvägledare

076-111 18 52

Catarina Gardelach

Specialpedagog

073-158 75 38

Leslie Bowen

Specialpedagog

070-998 14 63

Anna Schertell

Mentor åk 2

Lina Kristiansson

Föräldraledig

Marcus Holm Nilsson

Mentor åk 3

Sara Juan

Mentor åk 1

Anette Johansson

Förskoleklass

Arbetslag 4-6 076-632 29 08

Jacob Berggren

Mentor åk 5

Fredrik Elvö

Mentor åk 6

Helen Lundström

Mentor åk 4

Arbetslag 8 0480-36 31 24

Maja Ericsson

Musiklärare - föräldraledig

Nicole Lindahl

Föräldraledig

Per-Olof Rylander

Vikarierande musiklärare

Robert Thörnqvist

Mentor år 8 Idh, Hkk

Sara Levin

Mentor år 8, Ma

Sofie Gabrielsson

Mentor 8A, Sv, Sp

Petra Rudelius

Mentor 8B, Ty, Sv, EQ

Fredrik Karlsson

Mentor 8C, Sv, So,EQ

Arbetslag 9 0480-36 31 26

Alexander Holmberg

Mentor 9B, Bild

Cina Hansson

Mentor 9B, So, EQ

Moa Winkler

Mentor 9A, Sv,EQ

Peter Ivarsson

Mentor 9C En, Idh

Susanna Strandelid

Mentor 9C Fr, EQ

Desirée Sjöström

Mentor 9A, No,tk

Arbetslag 7 0480-36 31 22

Henrik Carlsson

Mentor år 7, So, Idh

Johanna Stjernsten Wirstam

Mentor år 7 No, Tk

Mia Lidman

Mentor år 7, Sv, EQ, Biblioteksansvarig

Melissa Vasquez

Mentor år 7, En, Sp

Stina Boström

Mentor år 7, Ma

Ulrika Håkansson

Föräldraledig

Fritids 072-379 79 90

Amanda Wollinger

Lärare i fritidshem- Föräldraledig

Angelica Hovdegård

Lärare i fritidshemmet, mu

Elinor Eklund

Lärare i fritidshemmet

Filip Handeland

Lärare i fritidshemmet, idh

Josefin Stern-Frank

Elevcoach samt lärare i fritidshemmet

Sanna Lovrén Lindqvist

Lärare i fritidshemmet