Ledighetsansökan

I grundskolan har elever skolplikt och även närvaroplikt. Skulle man ändå behöva vara ledig så finns upp till 10 dagars ledighet per läsår. Mentor kan godkänna 10 dagars ledighet per läsår. Längre ledigheter beslutas av rektor.

För att ansöka om ledighet för ditt barn behöver du som vårdnadshavare fylla i en ledighetsansökan och lämna till mentor. Blanketten finner du i menyn till höger.