Södra skolans hantering av personuppgifter

Södra skolan Kalmar AB kommer att behandla och lagra dina personuppgifter för att fullborda antagning och rättslig plikt gentemot elev och vårdnadshavare. Dina personuppgifter kommer att lagras och behandlas fram till det datum då utbildningen är avslutad. Efter avslutad utbildning kommer personuppgifter i form av betygsdokumentation lagras samt översändas till respektive hemkommun för arkivering.

Personuppgifter kommer under studietiden behandlas av externa parter (system för frånvarohantering, betygsättning, studieinformation, skolhälsovård etc.). I samtliga fall finns vederbörliga personuppgiftsbiträdesavtal. Inga personuppgifter kommer att användas eller lämnas ut i marknadsföringssyfte. Du kan när som helst begära att få ett utdrag av den information som är registrerad genom att vända dig till personuppgiftsansvarig, Södra skolan i Kalmar AB. Detsamma gäller om du vill rätta till någon felaktig uppgift.