Södra skolan startade 2006 och är en komplett F-9 skola med fokusområden EQ och språk. Vi finns i väl genomtänkta lokaler och utemiljö som erbjuder såväl trygghet som möjligheter till personlig utveckling syftandes till att alla elever ska bli den bästa versionen av sig själva. Här är de vuxna närvarande för att se och stötta alla. Södra skolan har en fin sammanhållning över årskurserna – som en röd tråd, samtidigt som vi separerar de äldsta barnen från de yngsta.

Handplockad kompetens

Den viktigaste resursen på Södra skolan är vi pedagoger, elevhälsa och övrig personal. Vi är väldigt stolta över vårt arbetslag och vi trivs tillsammans. Vi är behöriga, professionella och fokuserade på att varje elev känner sig inkluderad och sedd.

Fokusområden – EQ och språk

EQ på Södra skolan är ett ställningstagande som genomsyrar allt som lärare och elever gör i sin vardag. Södra skolan strävar efter att utveckla och träna elevernas sociala och emotionella kompetens vilket även inkluderar kommunikation som till exempel språkbruk och kroppsspråk. Detta innebär att man ger eleverna verktyg att förstå och kontrollera sina egna känslor, men också att utveckla förmågan att förstå och leva sig in i andra människors situation. EQ på Södra skolan är också ett forum där vi tillsammans utmanar normer och främjar likabehandling och jämställdhet. Diskriminering, kräkningar är ständigt närvarande i skolan varför vi varje dag arbetar för att göra skillnad genom problem- och konflikthantering, utifrån tanke – känsla – handlingsschema. Vi arbetar för att stärka elevernas trygghet, självkänsla/självförtroende och sociala relationer i grupperna men också att utmana de normer som finns i samhället som ligger till grund för diskriminering, kränkningar och trakasserier. Praktiska inslag kan vara värderingsövningar, forumspel och stresshantering. Att du har rätt till dina känslor, men ta ansvar för sitt agerande ligger alltid till grund för vårt arbete på skolan.

Läsning

Läsning är nyckeln till allt man har att inhämta i samtliga ämnen och vi jobbar för att läsning ska bli något som uppfattas som lustfyllt och en viktig väg till kunskap och avkoppling i en tid då allt fler barn och unga väljer bort böcker i konkurrens med andra medier.